НАЧАЛО » GDPR
 
Туристическа агенция Suntours e администратор на лични данни и работи съгласно актуалните GDPR изисквания, в пълно съответствие с разпоредбите на GDPR регламент ЕС 2016/679, като са съобразени и изискванията на Регламент ЕО 45/2001.

Политика за лични данни

Форма за оттегляне на родителско съгласие

Форма за оттегляне на съгласие на субект на данни

Форма искане на достъп на данни на субект